بسمه تعالی خط مشی های اجرایی همراه با راهنمای تدوین برنامه و بودجه سال 1387 شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بخش اول : سیاست‌ها و خط مشی‌های اجرایی الف) ساختار سازمانی و نیروی انسانی از افزایش نیروی انسانی غیر متخصص و توسعه بخش‌های غیر مولد و غیر عملیاتی پرهیز گردد. در استخدام نیروی انسانی اولویت با جذب نیروی انسانی جوان و متخصص است. همچنین ضروری است در هنگام جذب نیروی انسانی، بخشنامه ها و ابلاغیه های مربوط به اولویت ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا و .... مورد توجه قرار گیرد. هر گونه افزایش حقوق و مزایا تنها در چارچوب آیین‌ نامه و ضوابط اجرایی شرکت و مقررات عمومی شورای عالی کار مجاز می باشد. بدیهی است انجام موارد فوق می بایست در چارچوب برنامه استراتژیک شرکت در خصوص توسعه و ارتقاء نیروی انسانی صورت پذیرد. ب) فعالیت‌های سرمایه گذاری به منظور تسهیل در فرایند دریافت تسهیلات بانکی، لازمست در برنامه و بودجه سال 1387، پیش بینی دقیقی از تسهیلات مالی مورد نیاز شرکت به عمل آمده و به نحو مناسب در جداول مربوطه اعمال گردد. فروش دارایی‌های غیر ضروری و موجودی‌های راکد و کم گردش باید در اولویت برنامه‌های شرکت قرار گیرد. در همین راستا ضروری است جدول مشخصی که حاوی اطلاعات کاملی از هدف‌گذاری شرکت در زمینه فروش دارایی‌های مذکور در سال بودجه می باشد، ارائه شود. بدیهی است نتایج بدست آمده در این حوزه در ارزیابی مدیران شرکت مدنظر قرار خواهد گرفت. انجام سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت بیش از هزینه‌های استهلاک، مستلزم کسب موافقت سازمان و اخذ مجوزهای مربوطه خواهد بود. پیش بینی ایجاد یا تحصیل دارایی‌های غیرمولد در بودجه مجاز نمی باشد. موارد استثناء بایستی از توجیه بالا و کافی برخوردار باشد. انجام هر گونه سرمایه گذاری و مشارکت عمده در سایر شرکت‌ها و همچنین مشـــارکت و همکــاری‌های بین المللی در این زمینه، مشروط به اینکه منع قانونی نداشته باشد، تنها در چارچوب اساسنامه شرکت و برنامه های استراتژیک آن و با تصویب مجمع عمومی میسر می باشد. با‌‌‌توجه به مفاد ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم انجام هر گونه هزینه در طرح‌های سرمایه ای و تصویب نهایی منابع تامین آن، منوط به ارائه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی و تأیید سازمان و مبادله موافقتنامه با معاونت سرمایه گذاری‌های صنعتی یا توسعه صنایع پیشرفته (حسب مورد) می باشد. درهمین راستا یادآور می شود تا اتمام طرح‌های نیمه تمام، باید از شروع طرح‌های جدید غیر مرتبط و غیر ضروری جداً خودداری شود. تبصره: در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، درصورت تصویب بودجه توسط هیأت مدیره، انجام هزینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در شرکت منوط به کسب موافقت سازمان است. در خصوص شرکت‌هایی که دارای شرکت‌های تابعه می‌باشند، ضروری است برنامه و بودجه شرکت‌های مذکور مطابق خط مشی و راهنمای تدوین ارسالی سازمان تهیه و تنظیم شده و خلاصه ای از آن در انتهای برنامه و بودجه شرکت اصلی، ارائه گردد. ج) الزامات قانونی و ضوابط سازمانی اصلاح ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه منوط به ارائه گزارش توجیهی و تأیید سازمان می باشد. پیش بینی ایجاد هر گونه تعهد و تضمین (از جمله ظهر نویسی اسناد مالی و امثالهم) در قالب قراردادهای داخلی و خارجی برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران توسط شرکت‌ها بدون کسب مجوز قبلی سازمان مطلقاً ممنوع است. پیشنهاد تقسیم سود و احتساب هر نوع اندوخته باید در چارچوب مفاد قانون تجارت و بخشنامه‌ های سازمان صورت پذیرد. در همین راستا لازم است حسب مورد پرداخت سود عملکرد سال قبل ظرف مهلت قانونی مربوطه، در بودجه شرکت پیش بینی شود. د) سایر در زمان تهیه و تنظیم برنامه و بودجه شرکت، توجه به مفاد قانون نوسازی صنایع به منظور بهره گیری از فرصت‌های احتمالی موجود در قانون مذکور و پیش بینی اثرات هزینه ای و درآمدی مربوطه، توصیه می شود. شرکتها موظفند قبل از افتتاح حساب ارزی نسبت به اخذ مجوز لازم از مراجع قانونی اقدام نمایند. در همین رابطه ضروری است ارز لازم از شبکه رسمی بانکی تأمین گردد و ارز مازاد در بازار رسمی و بر اساس قوانین و مقررات مربوطه تبدیل گردد. ضروری است از انجام هزینه‌های غیر ضروری، غیر معمول و تجملاتی (برگزاری سمینارها و گردهمایی های غیر مرتبط با فعالیت شرکت، مسافرتهای داخلی و خارجی غیر ضروری، هدایا و پاداشهای غیر متعارف و ....) به شدت پرهیز شود. هزینه های تبلیغاتی باید بر اساس برنامه های مدون و در چارچوب استراتژی‌های مشخص محصول/بازار انجام شود. افزایش بهره وری نیروی کار، انرژی و دارایی‌های شرکت باید سرلوحه برنامه‌های شرکت قرار گیرد. در این رابطه ضروری است ابتدا شاخص های مربوطه از سوی شرکت تعیین و سپس برنامه شرکت جهت افزایش و بهبود آنها ارائه گردد. در مواردی که در مقایسه با اقلام واقعی سال قبل، سرفصل‌های مختلف درآمد و هزینه با انحرافی بیش از 40% روبرو می‌باشند، ضروری است توضیحات و توجیهات منطقی و مستدل از سوی شرکت در قالب متن و جداول تکمیلی ارائه گردد. در این راستا ضروری است عملکرد شرکت به گونه ای مدیریت گردد تا هزینه ها در سقف بودجه مصوب و متناسب با تحقق درآمد ها صورت پذیرند. در صورت نیاز به اصلاح بودجه سال 1386، این امر باید همزمان با تشکیل مجمع جهت تصویب بودجه سال 1387 و حداکثر تا پانزدهم مهر ماه سال 1386 انجام شود. به منظور بهره‌گیری هر چه مطلوب تر از اطلاعات بودجه شرکت‌ها و تقویت پایگاه اطلاعاتی سازمان، ضروری است نسخه نهایی و مصوب برنامه و بودجه شرکت در قالب فایل PDF و بصورت CD یا از طـریق پست الکتـرونیـکی به آدرس «WWW.Majame@IDRO.org » جهت معاونت مالی اقتصادی سازمان ارسال گردد. هـ ) ضروری است در هنگام تهیه و تدوین برنامه و بودجه سال 1387، مفاد قانون برنامه چهارم توسعه به ویژه مواد 7، 13، 66، 117، 142، 143، 145، 148 و 153 مورد توجه قرار گیرد. بخش دوم : راهنمای تهیه و تدوین برنامه و بودجه سال 1387 الف) شکل و ساختار کلی برنامه و بودجه برنامه پیشنهادی شرکت باید در قالب ساختار ذیل و بودجه مرتبط با آن براساس جداول بند «د»، تنظیم گردد. در تنظیم برنامه و بودجه سال 1387 در نظر گرفتن عملکرد واقعی سال 1385 و 6 ماهه اول سال 1386 الزامی است. برنامه سالانه باید در چارچوب برنامه 5 ساله استراتژیک مصوب شرکت و در راستای تحقق اهداف آن تدوین گردد. درصورت فقدان برنامه 5 ساله استراتژیک مصوب،‌ ضروری است شرکت برنامه زمانی خود را جهت ارسال و تصویب آن ارائه نماید. لازم است شرکت برنامه خود را جهت ارتقاء سطح کیفی محصولات و خدمات فعلی و معرفی محصولات جدید بر اساس مطالعات بازار بطور روشن ارائه نماید. در همین رابطه نتایج بدست آمده در نظام ارزیابی EFQM و برنامه‌های شرکت جهت ارتقاء‌ وضعیت شرکت در این حوزه، باید بطور مشخص ارائه شود. به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود، شرکت‌هایی که نیاز به اصلاح ساختار دارند موظفند نسبت به اصلاح ساختار و فعال نمودن سیستم‌های اداری، مالی، صنعتی و بهره برداری اقدام نموده و برنامه اصلاح و تکمیل سیستم‌های مزبور را در برنامه و بودجه سال 1387 خود منظور نمایند. برنامه واگذاری فعالیت‌های فرعی و جانبی داخلی شرکت و شرکت‌های زیر مجموعه به بخش خصوصی بصورت کمی تهیه و ارائه گردد. در همین راستا ضروری است خدمات پشتیبانی و غیر تخصصی و جانبی مورد نیاز، با رعایت صرف و صلاح،‌ حتی المقدور از خارج شرکت (بخش خصوصی) تامین گردد. به منظور کاهش آلودگی محیط زیست، شرکت‌ها موظفند تمهیدات لازم را بعمل آوردند. در این رابطه جهت بهسازی ماشین آلات و تجهیزات و محیط‌های کاری باید توجه خاصی مبذول گردد و اعتبارات لازم در بودجه لحاظ گردد. از اینرو برنامه ریزی جهت دریافت استانداردهای بین المللی از قبیل ایزو 14000 با نظر معاونت تولید و بهره برداری ضروری است. برنامه افزایش درصد ساخت داخل، با رعایت صرفه و صلاح اقتصادی شرکت، در برنامه ها ملحوظ گردیده و وضعیت موجود و آتی شرکت بصورت کمی تبیین شود. شرکت‌ها می بایست تمهیدات لازم را به منظور تقویت بخش صادرات و حضور در بازارهای جهانی بعمل آورند. شرکت‌هایی که در حال حاضر توان صادرات محصولات و خدمات را ندارند، مکلفند برنامه رسیدن به صادرات را ارائه نمایند. در هر صورت رعایت صرفه و صلاح اقتصادی شرکت در هدفگذاری و برنامه ریزی‌های صادراتی شرکت، ضروری می باشد. برنامه افزایش بهره وری و مدیریت مستمر هزینه ها از جمله صرفه جویی در مصرف مواد اولیه، مصرف انرژی، آب و... در برنامه سال مذکور بصورت کمی منظور گردد. در صورتیکه فعالیت شرکت در 5 سال گذشته روند نزولی داشته و منجر به کاهش سودآوری و یا زیان شده باشد، بنحوی که تداوم فعالیت شرکت امکان پذیر نگردد، مدیریت این گونه شرکت‌ها مکلفند در مورد تغییر فعالیت و یا توقف شرکت پیشنهادات خود را تهیه و به مراجع اداره کننده خود ارسال نمایند. ب) شاخص‌های مالی/ اقتصادی مهم و کلیدی (انتظارات سازمان) نسبت حاشیه فروش (سودناویژه به فروش)، در مقایسه با متوسط 3 سال قبل رشد داشته باشد. رشد فروش حداقل باید معادل نرخ تورم باشد. رشد هزینه‌های عمومی و اداری و هزینه‌های عملیاتی شرکت حداکثر معادل نرخ تورم مجاز است. تجاوز از این حد نیازمند ارائه توجیه مستدل از سوی شرکت می باشد. نسبت سود قبل از مالیات به فروش در مقایسه با متوسط 3 سال گذشته رشد داشته باشد. شاخص EVA (سود قبل از بهره و مالیات منهای هزینه سرمایه) مثبت باشد. هزینه سرمایه شرکت معادل حاصلضرب نرخ بازده بانکی بدون ریسک (حداقل 15%) در متوسط دارایی‌ها می باشد. نسبت سود به دارایی‌ها نسبت به سال قبل بهبود یابد. نسبت دارایی‌های جاری به بهای تمام شده کالای فروش رفته حداکثر معادل 1 در نظر گرفته شود. از آنجاییکه گسترش فعـالیت‌های تحقیقـاتی و پژوهشی جهت ارتقــاء سطح تکنـولــوژی و افـزایش بهره وری شرکت‌ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، شرکت‌های تولیدی موظفند نسبت به تقویت واحدهای طراحی مهندسی و همچنین تحقیقاتی اقدام و حداقل 1 درصد از فروش خود را به این امر مهم اختصاص دهند. در این رابطه شرکت‌ها موظفند با هماهنگی و تأیید مراجع اداره کننده، برنامه خود را جهت تحقق این موضوع در سال برنامه (یا روند تحقق آنرا در سالهای آتی) ارائه دهند. ج) ملاحظات اساسی مسؤلیت تهیه، تنظیم و ارائه برنامه و بودجه و همچنین برگزاری مجمع (یا جلسه) بررسی بودجه بر عهده هیأت مدیره شرکت می باشد. از اینرو ضروری است نسخه نهایی گزارش برنامه و بودجه، به امضاء‌ اعضای هیأت مدیره شرکت رسیده و همراه با صورتجلسه هیأت مدیره به سازمان ارسال گردد. ارسال گزارش برنامه و بودجه تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع (یا جلسه) بررسی مربوطه که زمان آن توسط مدیریت نظارت و ارزشیابی به شرکت اعلام خواهد شد، ضروری است. پذیرش رئوس کلی گزارش برنامه و بودجه شرکت از سوی سازمان به معنای پذیرش تعهدات احتمالی (از قبیل افزایش سرمایه، تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری در طرح های جدید) از طرف سازمان نمی باشد. هرگونه فعالیت تعهد‌آور برای مجموعه سازمان باید علاوه بر درج در برنامه و بودجه مصوب، از طریق فرایندهای تعریف شده خاص خود در سازمان و به صورت مستقل به تصویب مراجع ذیربط برسد. در صورتیکه شرکت با مخاطرات و چالشهای اساسی روبرو باشد، ضروری است در خصوص این مخاطرات و برنامه ها و اقدامات مدیریت در جهت مقابله با آنها، توضیحات کافی در گزارش بودجه ارائه شود. د) نحوه ارائه برنامه و بودجه به منظور تهیه و تنظیم برنامه سال 1387 شرکت‌ها و همچنین دارا بودن قابلیت تلفیق آنها در قالب برنامه کلی سازمان، ضروری است چارچوب کلی ذیل در تنظیم برنامه ها رعایت شود: 1- پیشگفتار: شامل شرح مشخصات کلی شرکت، معرفی اجمالی محصول یا محصولات تولیدی و همچنین تعیین جایگاه شرکت در صنعت ذیربط (شامل سهم بازار محصولات اصلی در مقایسه با رقبا). 2- تحلیل عملکرد گذشته و وضعیت موجود: شامل ارزیابی عملکرد دوسال گذشته در قالب وضعیت تـولید، فـروش و بـازار فـروش (داخـلـی و خـارجـی)، منـابع، سرمایه‌گذاری، ارزش افزوده، اشتغال، وضعیت تکنولوژی، وضعیت کیفیت محصولات و بررسی نقاط قوت و ضعف. همچنین توصیه می شود ساختار سازمانی شرکت نیز در دو حالت (الف) وضعیت جاری و (ب) وضعیت مطلوب ارائه گردد. 3- اهداف، سیاستها و برنامه ها: تعیین اهداف کیفی و کمی و سیاست‌های شرکت در سال 1387 بر مبنای نتایج حاصل از بررسی وضع گذشته و موجود در قالب اهداف و سیاستهای کلی در برنامه پنجساله و سازمان. پیش بینی برنامه‌ها و تخصیص بودجه متناسب با برنامه‌ها با رعایت اهداف و سیاست‌ها. تهیه برنامه‌ها در سرفصل‌های: تولید، فروش کالا و خدمات (داخلی و خارجی) چگونگی تامین منابع مالی، طرح‌های توسعه (در صورتیکه طرح‌های صنعتی در مقیاس ملی وجود دارد، پیشنهاد شود) و اتمام طرح‌های نیمه تمام، طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی، اصلاح یا بهبود تکنولوژی، ارتقاء کیفیت، افزایش بهره وری و اصلاح ساختار مالی، توسعه منابع انسانی، ایجاد اشتغال و ایجاد ارزش افزوده. تبصره : جهت کنترل عملکرد شرکت براساس برنامه استراتژیک، ضروری است مقایسه ای بین عملکرد شرکت در سنوات گذشته با برنامه استراتژیک مصوب مربوطه به عمل آمده و دلایل وجود انحرافات احتمالی تشریح گردند. 4 - ارائه مقادیر کمی در قالب جداول شماره 1 الی 21 پیوست. 1) پیش بینی صورت سود (زیان) نام شرکت : مبالغ به میلیون ریال شرح عملکرد سال پیش بینی سال % رشد نسبت به سال 1386 1384 1385 6 ماهه 1386 1386* 1386** 1387 جمع درآمدها بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته سود(زیان) ناخالص هزینه های توزیع و فروش هزینه های عمومی و اداری خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی جمع هزینه های عملیاتی سود(زیان) عملیاتی هزینه های مالی هزینه محیط زیست هزینه تحقیقات و پژوهش خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی جمع هزینه های غیر عملیاتی سود (زیان) قبل از کسر مالیات مالیات سود(زیان) خالص اندوخته قانونی اندوخته سرمایه ای سود سهام پیشنهادی سایر جمع مانده نقل به سال بعد * : پیش بینی بر اساس بودجه مصوب سال 1386. **: پیش بینی براساس عملکرد واقعی 6 ماهه اول سال 1386. توضیح (1) : در این جدول و سایر جداول مشابه، در ذیل عنوان «% رشد نسبت به سال 86» ستون اول مربوط به مقایسه بودجه سال 1387 با بودجه مصوب سال 1386* و ستون دوم مربوط به مقایسه بودجه سال 1387 با بودجه اصلاحی سال 1386** است. توضیح (2) : شرکت‌ها در صورت لزوم می توانند با حفظ محتوای اطلاعاتی جداول ، سرفصل‌ها و یا ظاهرآنها را متناسب با فعالیت خود تغییر دهند. 2) پیش بینی تراز نامه نام شرکت : مبالغ به میلیون ریال شرح عملکرد سال پیش بینی سال % رشد نسبت به سال 1386 1384 1385 6 ماهه 86 1386* 1386** 1387 دارائیهای جاری : موجودی نقد سرمایه گذاری کوتاه مدت حسابها و اسناد دریافتنی موجودی مواد و کالا سفارشات و پیش پرداختها سایر جمع داراییهای جاری سرمایه گذاری در سایر شرکتها داراییهای ثابت مشهود داراییهای در جریان تکمیل سایر داراییهای بلند مدت جمع داراییها بدهیهای جاری : حسابها و اسناد پرداختنی تسهیلات مالی دریافتی پیش دریافتها ذخیره مالیات سود سهام پیشنهادی و پرداختنی سایر جمع بدهیهای جاری ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت پیش دریافت بلند مدت سایر بدهیهای بلند مدت جمع بدهیهای غیر جاری سرمایه اندوخته قانونی اندوخته طرح و توسعه سایر اندوخته ها سود (زیان) انباشته سایر جمع حقوق صاحبان سهام جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام * : پیش بینی بر اساس بودجه مصوب سال 1386. **: پیش بینی براساس عملکرد واقعی 6 ماهه اول سال 1386. 3) پیش بینی گردش وجوه نقد نام شرکت : مبالغ به میلیون ریال شــــــرح عملکرد سال پیش بینی سال % رشد نسبت به سال 1386 1384 1385 6 ماهه 86 1386* 1386** 1387# فعالیتهای عملیاتی سود(زیان) عملیاتی هزینه استهلاک خالص تغییرات در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا کاهش (افزایش) سفارشات و پیش پرداختها کاهش (افزایش) حسابهای دریافتنی افزایش (کاهش) حسابهای پرداختنی افزایش (کاهش) پیش دریافتها سایر جمع (1) بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی: سود دریافتی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت سود پرداختی بابت تسهیلات مالی سود سهام دریافتی (پرداختی) جمع (2) مالیات بر درآمد (3) فعالیتهای سرمایه گذاری : فروش (سرمایه گذاری در) سهام سایر شرکتها فروش (خرید و ایجاد) دارایی ثابت فروش (خرید) سایر داراییهای بلند مدت جمع (4) فعالیتهای تأمین منابع مالی : وجوه حاصل از افزایش سرمایه دریافت وام و تسهیلات بانکی بازپرداخت اقساط وام و تسهیلات بانکی جمع (5) خالص تغییرات وجه نقد (5+4+3+2+1) مانده وجه نقد در آغاز سال مانده وجه نقد در پایان سال * : پیش بینی بر اساس بودجه مصوب سال 1386. **: پیش بینی براساس عملکرد واقعی 6 ماهه اول سال 1386. # : برای پیش بینی سال 1387 از ترازنامه و صورت سود (زیان) پیش بینی شده 1386** استفاده شود. توضیح: اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری در سایر شرکت‌ها و یا فروش آنها و همچنین خرید و یا فروش دارایی‌های بلند مدت پیوست گردد. 4) صورت جریان وجوه نقد ماهانه سال 1387 نام شرکت : مبالغ به میلیون ریال شـــــــــــــــــــرح فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند جمع سود(زیان) عملیاتی هزینه استهلاک تغییر در ذخیره مزایای پایان خدمت کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا کاهش (افزایش) سفارشات و پیش پرداختها کاهش (افزایش) حسابهای دریافتنی افزایش (کاهش) حسابهای پرداختنی افزایش (کاهش) پیش دریافتها سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری سود پرداختی بابت تسهیلات مالی سود سهام دریافتی (پرداختی) مالیات بر درآمد فروش (سرمایه گذاری در) سهام سایر شرکتها فروش (خرید و ایجاد) دارایی ثابت فروش (خرید) سایر داراییهای بلند مدت وجوه حاصل از افزایش سرمایه دریافت (واریز اقساط) وام و تسهیلات سایر مانده وجه نقد در ابتدای ماه مانده وجه نقد در پایان ماه 5) جدول میزان تولید محصولات/ درآمد حاصل از خدمات نام شرکت : مبالغ به میلیون ریال نام محصول/ خدمت واحد سنجش عملکرد بودجه 1384 1385 6 ماهه 1386 1386* 1386** 1387 مقدار نرخ مبلغ مقدار نرخ مبلغ مقدار نرخ مبلغ مقدار نرخ مبلغ مقدار نرخ مبلغ مقدار نرخ مبلغ جمع محصولات جدیدی که در سال 87 تولید خواهند شد. - - - - - - - - - - - - محصولاتی که تولید آنها از 5 سال پیش آغاز شده است. محصولاتی که تولید آنها از قبل از 5 سال پیش آغاز شده است. * : پیش بینی بر اساس بودجه مصوب سال 1386. **: پیش بینی براساس عملکرد واقعی 6 ماهه اول سال 1386. 6) جدول میزان فروش محصولات/ درآمد حاصل از خدمات نام شرکت : مبالغ به میلیون ریال نام محصول/ خدمت واحد سنجش عملکرد بودجه 1384 1385 6 ماهه 1386 1386* 1386** 1387 مقدار نرخ مبلغ مقدار نرخ مبلغ مقدار نرخ مبلغ مقدار نرخ مبلغ مقدار نرخ مبلغ مقدار نرخ مبلغ جمع محصولاتی که در سال 87 به بازار معرفی می شوند. - - - - - - - - - - - - محصولاتی که از 5 سال پیش به بازار معرفی شده اند. محصولاتی که از قبل از 5 سال پیش به بازار معرفی شده اند. * : پیش بینی بر اساس بودجه مصوب سال 1386. **: پیش بینی براساس عملکرد واقعی 6 ماهه اول سال 1386. 7) جدول میزان بهای تمام شده فروش محصولات/ خدمات نام شرکت : مبالغ به میلیون ریال نام محصول/ خدمت عملکرد سال پیش بینی سال 1384 1385 6 ماهه 1386 1386* 1386** 1387 مواد دستمزد سربار مواد دستمزد سربار مواد دستمزد سربار مواد دستمزد سربار مواد دستمزد سربار مواد دستمزد سربار جـمع محصولاتی که در سال 87 به بازار معرفی می شوند. -- -- -- -- محصولاتی که از 5 سال پیش به بازار معرفی شده اند. محصولاتی که از قبل از 5 سال پیش به بازار معرفی شده اند. * : پیش بینی بر اساس بودجه مصوب سال 1385. **: پیش بینی براساس عملکرد واقعی 6 ماهه اول سال 1385. توضیح : پروژه هایی که توسط شرکت‌های پیمانکاری به پیمانکاران دست دوم اعطاء شده و به این دلیل امکان تفکیک به مواد، دستمزد و سربار را ندارند، ملزم به تکمیل جدول فوق نبوده، لیکن ذکر فهرست اینگونه پروژه ها ضروری است. 8) جدول وضعیت فیزیکی قراردادهای پیمانکاری و سفارش کار نام شرکت : مبالغ به میلیون ریال موضوع قرارداد (مناقصه) کارفرما حجم کل قرارداد (تن) مبلغ کل قرارداد تاریخ درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان 85 درصد پیشرفت فیزیکی 6 ماهه 86 درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان 86** درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان 87* برگزاری مناقصه شروع قرارداد خاتمه قرارداد طبق توافقنامه واقعی طبق توافقنامه واقعی طبق توافقنامه واقعی** طبق توافقنامه واقعی *: برآورد سال 1387 براساس سوابق قبلی و واقعیتهای موجود می باشد. **: پیش بینی براساس عملکرد واقعی 6 ماهه اول سال 1386. 9) جدول وضعیت مالی قراردادهای پیمانکاری و سفارش کار نام شرکت : مبالغ به میلیون ریال موضوع قرارداد (مناقصه) مبلغ قرارداد سود(زیان) برآوردی کل قرارداد 1385 6 ماهه واقعی 86 1386* 1386** 1387 هزینه درآمد سود (زیان) هزینه درآمد سود (زیان) هزینه درآمد سود (زیان) هزینه درآمد سود (زیان) هزینه درآمد سود (زیان) * : پیش بینی بر اساس بودجه مصوب سال 1386. **: پیش بینی براساس عملکرد واقعی 6 ماهه اول سال 1386. 10) پیش بینی نسبت حاشیه فروش محصولات/ خدمات نام شرکت : مبالغ به میلیون ریال نام محصولات واحد عملکرد پیش بینی 1384 1385 6 ماهه 1386 1386* 1386** 1387 بهای تمام شده بهای فروش/ درآمد سود ناویژه به فروش بهای تمام شده بهای فروش/ درآمد سود ناویژه به فروش بهای تمام شده بهای فروش/ درآمد سود ناویژه به فروش بهای تمام شده بهای فروش/ درآمد سود ناویژه به فروش بهای تمام شده بهای فروش/ درآمد سود ناویژه به فروش بهای تمام شده بهای فروش/ درآمد سود ناویژه به فروش جمع کل * : پیش بینی بر اساس بودجه مصوب سال 1385. **: پیش بینی براساس عملکرد واقعی 6 ماهه اول سال 1385. 11) جدول میزان صادرات محصولات/ خدمات نام شرکت : مبالغ به میلیون ریال نام محصول/ خدمت عملکرد پیش بینی واحد سنجش 1384 1385 6 ماهه 1386 1386* 1386** 1387 مقدار ارزش معادل ارزی مقدار ارزش معادل ارزی مقدار ارزش معادل ارزی مقدار ارزش معادل ارزی مقدار ارزش معادل ارزی مقدار ارزش معادل ارزی * : پیش بینی بر اساس بودجه مصوب سال 1385. **: پیش بینی براساس عملکرد واقعی 6 ماهه اول سال 1385. 12) پیش بینی تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت نام شرکت : مبالغ به میلیون ریال شـــــرح تأمین منابع مالی کوتاه مدت تأمین منابع مالی بلند مدت عملکرد پیش بینی عملکرد پیش بینی 1384 1385 6 ماهه 1386 1386* 1386** 1387 1384 1385 6 ماهه 1386 1386* 1386** 1387 از محل درآمد عمومی*** از محـل منابع داخلی شرکت اندوخته طرح و توسعه درآمد داخلی فروش داراییهای غیر ضروری سایر بازار سرمایه اوراق مشارکت افزایش سرمایه تسهیلات بانکی سایر منابع جـــمـــع منـــابــع * : پیش بینی بر اساس بودجه مصوب سال 1386. **: پیش بینی براساس عملکرد واقعی 6 ماهه اول سال 1386. *** : با لحاظ نمودن طرحهای صنعتی در مقیاس ملی (در صورت وجود و یا پیشنهاد). 13) جدول پیش بینی تراز ارزی نام شرکت : مبالغ به هزار دلار شــــرح عملکرد پیش بینی 1384 1385 6 ماهه 1386 1386* 1386** 1387 1- مصارف ارزی : خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی هزینه های سرمایه ای هزینه های خدمات سایر جمع کل 2- منابع ارزی : ارز حاصل از صدور کالا ارز حاصل از صدور خدمات سایر جمع کل مازاد (کسری) ارزی (2-1) نحوه تامین منابع ارزی : واریزنامه ای شناور سایر جمع کل * : پیش بینی بر اساس بودجه مصوب سال 1386. **: پیش بینی براساس عملکرد واقعی 6 ماهه اول سال 1386. 14) پیش بینی طرحهای توسعه ای (سرمایه ای) نام شرکت : الف) طرحها و پروژه های سرمایه ای در جریان تکمیل : مبالغ به میلیون ریال نام طرح تصویب سازمان ؟ (بلی/خیر) تاریخ شروع طرح تاریخ خاتمه طرح هزینه های طرح درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال 1385 6 ماهه اول سال 1386 6 ماهه دوم سال 1386 جمع هزینه ها تا پایان 1386 پیش بینی هزینه ها در سال 1387 جمع هزینه ها تا پایان 1387 پیش بینی هزینه ها در سالهای بعد پیش بینی جمع کل هزینه های طرح تا پایان سال 1385 تا پایان سال 1386* تا پایان سال 1387 کسر می شود انتقال به دارائی ثابت جمع (الف) ب ) دارائیهای ثابت تکمیل شده : شـرح مانده در اول سال 1384 تغییرات طی سال 1385 مانده در پایان سال 1385 تغییرات 6 ماهه اول سال 1386 تغییرات 6 ماهه دوم سال 1386 مانده در پایان سال 1386 تغییرات طی سال 1387 مانده در پایان سال 1387 ملاحظات زمین ساختمان تاسیسات ماشین آلات لوازم و ابزار کار فنی و قالبها وسائط نقلیه اثاثه و لوازم اداری جمع (ب) جمع (الف + ب) کسر می شود : استهلاک انباشته خالص دارائی ثابت مشهود *: پیش بینی براساس عملکرد واقعی 6 ماهه اول سال 1386. 15) پیش بینی طرحهای تحقیقاتی نام شرکت : مبالغ به میلیون ریال نام طرح موضوع طرح تصویب سازمان ؟ (بلی/خیر) تاریخ شروع طرح تاریخ خاتمه طرح هزینه های طرح درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال 1385 6 ماهه اول سال 1386 6 ماهه دوم سال 1386 جمع هزینه ها تا پایان 1386 پیش بینی هزینه ها در سال 1387 جمع هزینه ها تا پایان 1387 پیش بینی هزینه ها در سالهای بعد پیش بینی جمع کل هزینه های طرح تا پایان سال 1385 تا پایان سال 1386** تا پایان سال 1387 جمع 16) پیش بینی مجموع سرمایه گذاری ها نام شرکت : مبالغ به میلیون ریال نوع سرمایه گذاری 1384 1385 6 ماهه 1386 1386* 1386** 1387 درصد تغییرات طرحهای توسعه ای (سرمایه ای) طرحهای تحقیقاتی مجموع سرمایه گذاریها * : پیش بینی بر اساس بودجه مصوب سال 1386. **: پیش بینی براساس عملکرد واقعی 6 ماهه اول سال 1386. 17) وضعیت هزینه های جاری و استراتژیک نام شرکت : مبالغ به میلیون ریال سرفصل هزینه ها 1384 1385 6 ماهه 1386 1386* 1386** 1387 بخش جاری# بخش استراتژیک## بخش جاری بخش استراتژیک بخش جاری بخش استراتژیک بخش جاری بخش استراتژیک بخش جاری بخش استراتژیک بخش جاری بخش استراتژیک هزینه های تولید هزینه های توزیع و فروش هزینه های بازاریابی هزینه های عمومی و اداری هزینه های تامین منابع مالی هزینه تحقیق و توسعه سایر هزینه ها جمع # : منظور از بخش جاری، آن بخش از هزینه های شرکت است که جهت انجام فعالیتهای عادی و معمول شرکت در سال برنامه مورد مصرف قرار می گیرد. ## : منظور از بخش استراتژیک، آن بخش از هزینه های شرکت است که در راستای تحقق برنامه های استراتژیک و بلند مدت پنج ساله شرکت در ســال برنامه مـورد مصـرف قرار می گیرد. * : پیش بینی بر اساس بودجه مصوب سال 1386. ** : پیش بینی براساس عملکرد واقعی 6 ماهه اول سال 1386. 18) جدول محاسبه و توزیع ارزش افزوده نام شرکت : مبالغ به میلیون ریال شــــرح عملکرد پیش بینی 1384 1385 6 ماهه 1386 1386* 1386** 1387 مبلغ % توزیع ارزش افزوده مبلغ % توزیع ارزش افزوده مبلغ % توزیع ارزش افزوده مبلغ % توزیع ارزش افزوده مبلغ % توزیع ارزش افزوده مبلغ % توزیع ارزش افزوده 1- سود(زیان) خالص اضافه می شود : 2- مالیات 3- هزینه های مالی طی دوره 4- حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان 5- استهلاک ارزش افزوده (جمع 1 تا 5) 100% 100% 100% 100% 100% 100% جمع درآمدها نسبت ارزش افزوده به جمع درآمدها * : پیش بینی بر اساس بودجه مصوب سال 1386. **: پیش بینی براساس عملکرد واقعی 6 ماهه اول سال 1386. 19) جدول محاسبه نقطه سر به سر نام شرکت : مبالغ به میلیون ریال شرح عملکرد سال پیش بینی سال % رشد نسبت به سال 86 1384 1385 6 ماهه 1386 1386* 1386** 1387 1- مجموع هزینه های ثابت دوره 2- مجموع هزینه های متغیر دوره 3- فروش دوره 4- مبلغ فروش در نقطه سر به سر# 5- ردیف 3 منهای ردیف 4 * : پیش بینی بر اساس بودجه مصوب سال 1385. **: پیش بینی براساس عملکرد واقعی 6 ماهه اول سال 1385. #: مبلغ فروش در نقطه سر به سر از طریق فرمول ذیل محاسبه می شود. 20) جدول مقایسه نسبتهای مالی نام شرکت : مبالغ به میلیون ریال ردیف شرح عملکرد سال پیش بینی سال % رشد نسبت به سال 1386 1384 1385 6 ماهه 86 1386* 1386** 1387 1 نسبت جاری ( دارائیهای جاری به بدهی های جاری ) 2 نسبت سریع ( دارائیهای آنی به بدهی های جاری ) 3 نسبت وجوه ( موجودیهای نقدی به بدهی های جاری ) 4 کل بدهی ها به کل دارائیها 5 نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع دارائیها 6 نسبت فروش ( درآمد) به مجموع دارائیها 7 سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام 8 نسبت موجودیها (موجودی مواد و کالا + سفارشات در راه) به بهای تمام شده فروش 9 حقوق و دستمزد سرانه به هزار ریال 100 ارزش تولید سرانه “سالیانه“ به هزار ریال 11 فروش سرانه ”سالیانه“ به هزار ریال 12 نسبت ارزش افزوده به فروش (جمع درآمدها) 13 بهره وری کل دارائیها (ارزش افزوده تقسیم بر جمع دارائیها) 14 بهره وری نیروی کار (ارزش افزوده سرانه = ارزش افزوده تقسیم بر متوسط تعداد کارکنان) شاخص های کلیدی 15 نسبت حاشیه فروش (سود ناویژه به فروش) 16 سود (زیان) قبل از کسر مالیات به فروش 17 شاخص EVA (سود قبل از بهره و مالیات منهای حاصل ضرب مجموع دارائیها در 15%) 18 سود (زیان) قبل از کسر مالیات به جمع دارائی ها 19 دارائی های جاری به بهای تمام شده کالای فروش رفته * : پیش بینی بر اساس بودجه مصوب سال 1385. **: پیش بینی براساس عملکرد واقعی 6 ماهه اول سال 1385. # : برای محاسبه حقوق و دستمزد سرانه کلیه مبالغ پرداختی به کارکنان اعم از مستمر و غیر مستمر و غیر نقدی (به استثنای هزینه بازخرید مرخصی و سنواخت خدمت) مبنای محاسبات قرار گیرد. ##: ارزش تولید سرانه تقسیم بر حقوق و دستمزد سرانه = بازده حقوق و دستمزد 21) جدول پیش بینی تعداد کارکنان الف) بر حسب محل کار و نوع شغل : ارقام به نفر شرح 1384 1385 1386* 1386** 1387 % رشد نسبت به سال 1386 مستقیم تولیدی غیر مستقیم تولیدی خدماتی توزیع و فروش اداری جمع کل ب ) بر حسب تحصیلات : شرح 1384 1385 1386* 1386** 1387 نوع مدرک % رشد نسبت به سال 1386 فنی سایر دکترا فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم پائین تر از دیپلم جمع کل ج ) بر حسب سن : شرح 1384 1385 1386* 1386** 1387 % رشد نسبت به سال 1386 کمتر از 20 سال بین 20 تا 30 سال بین 30 تا 40 سال بین 40 تا 50 سال بین 50 تا 60 سال 60 سال به بالا جمع کل * : پیش بینی بر اساس بودجه مصوب سال 1386. **: پیش بینی براساس عملکرد واقعی 6 ماهه اول سال 1386.


سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

دسته‌بندی نشده

2 (2487)

فصل اول: مقدمه‌ای بر عملیات حرارتی سطحی 1/1. عملیات حرارتی نفوذی یا عملیات حرارتی – شیمیایی کربن‌دهی نیتروژن‌دهی کربن و نیتروژن‌دهی همزمان بودهی روش‌های نفوذی دیگر 1/2. عملیات حرارتی انتخابی یا موضعی 1/3. روش‌های نوین Read more…

دسته‌بندی نشده

2 (2487)

فصل اول: مقدمه‌ای بر عملیات حرارتی سطحی 1/1. عملیات حرارتی نفوذی یا عملیات حرارتی – شیمیایی کربن‌دهی نیتروژن‌دهی کربن و نیتروژن‌دهی همزمان بودهی روش‌های نفوذی دیگر 1/2. عملیات حرارتی انتخابی یا موضعی 1/3. روش‌های نوین Read more…

دسته‌بندی نشده

2 (2485)

کارخانه کشت و صنعت شمال (( هیدروژناسیون روغن نباتی )) استاد مربوطه : جناب آقای مومنی محقق : هادی جمالی – محمدرضا شیرزاد فرد >> پائیز 83 << مقدمه : روغنها و چربیها از زمانهای Read more…

background