تندرستی - پزشکی

3 ثانیه | دقیقه | ساعت | روز پس از زلزله

 

 

3 ثانیه پس از زلزله (وقتی زمین می لرزه)

– خود رو در برابر سقوط اجسام مراقبت کنین.

 

3 دقیقه پس از زلزله (پس از توقف لرزش)

– شیر گاز، آب و فیوز برق رو قطع کنین.

– در صورت وقوع آتیش سوزی تلاش در کنترل اون کنین. اگه امکان اطفای آتیش وجود نداره، محل رو ترک کنین.

– سلامت اعضای خونواده خود رو بررسی کنین.

– حتی امکان از تلفن استفاده نکنین.

– لباسای مناسب خود رو بپوشید.

– کیف لوازم لازم خود رو وردارین و به سمت مراکز تخلیه امن حرکت کنین.

– از خودرو استفاده نکنین.

3 ساعت پس از زلزله

– مراقب پس لرزها باشین.

– رادیوی خود رو واسه باخبر شدن از وضعیت اضطراری روشن نگه دارین.

– با نیروهای امدادی همکاری کنین.

– از دیواره ها و اجسام ناپایدار فاصله بگیرین.

– مراقب کابلای برق ول شده و هم اینکه نشت گاز از لوله های شکسته شده باشین.

3 روز پس از زلزله

– از آب و غذای خود استفاده کنین.

– از ورود به مکانای آسیب دیده دوری کنین.

– به شایعات توجه نکنین.

– از خوردن و آشامیدن مواد غذایی غیرمطمئن دوری کنین.

– در ایجاد نظم و امنیت مشارکت کنین.

– بهداشت فردی و گروهی رو رعایت کنین.

 tdmmo.tehran.ir:

Related Posts:

منبع : tebyan.net

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *