پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره کارآفرینی، کسب و کار، كارآفرینی، جامعه شناختی

درباره تعريف كارآفريني و شخص كارآفرين تعاريف گوناگوني از سوي صاحب‌نظران ارائه شده است كه با توجه به وسعت سيطره كارآفريني در رشته‌ها و علوم مختلف، تنوع تعاريف نيز امري غير قابل كنترل و ناگزير ادامه مطلب…

By yazoa, ago