پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی اعلان سود، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. ايشان سالهاي 1370 تا 1373 را مورد بررسي قرار داده اند.فرضيات پژوهش:فرضيه ي اول: گزارش هاي سود حسابداري در بردارنده محتواي اطلاعاتي مفيد بوده و در تصميم گيري استفاده ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع كاهش اضطراب

مت .هالجين، ريچاردپي و ويتسبورن، سوزان كراس، آسيب شناسي رواني ( جلد اول)، ترجمه سيد محمدي ( 1383). تهران : روان .هالند، مليسا ال و گيمل، گرچن، درمان مشكلات، عاطفي و رفتاري كودكان، ترجمه سيد ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع كاهش اضطراب، آموزش خانواده، رفتار انسان

ين پژوهش ازتحليل كوواريانس استفاده شده و بر پايه آنها فرضيه‌هاي پژوهش مورد بررسي قرار گرفت . پس از بررسي انجام شده در اين تحقيق كه در راستاي مشاوره گروهي صورت گرفت نتيجه كار بر ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع علائم اضطراب، شناختی رفتاری، مشاوره گروهی

است. به این ترتیب که با هماهنگی 3 مدرسه ابتدایی آماده به همکاری فرم والد پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI4 در مورد همه دانش آموزان پایه اول تا چهارم اجرا شد. سپس 60 نفر از ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اضطراب اجتماعی، مشکلات رفتاری، اضطراب کودکان

رویارویی با چنین محرک‌هایی تفسیر شد نتیجه می‌تواند ترس یا اضطراب باشد. اضطراب غیر انطباقی متضمن فرایند‌شناختی تحریف‌شده مقابل‌فرایند شناختی ناقص می‌باشد. (کندال، 1985، به نقل از یونسی و شیری، 1384). کودکان مضطرب افکار مشوش‌ ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عوامل محیطی، مکانیسم دفاعی، اختلال اضطراب فراگیر

همکاران 1992189304/12٪نیومن و همکاران 1996 ایالات متحده219612/20٪کاستلو و همکاران 198811-77894/15٪کاستلو و همکاران 198818-12–7/17٪کاستلو و همکاران پس از 199413 و 11 و 945007/5٪کاشانی و همکاران 198716-141507/8٪ جدول 2-2 میزان همبودی نمونه‌هایی از کودکان که تشخیص اولیه ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فیزیولوژی، اختلال اضطراب فراگیر، اضطراب فراگیر

پیش بینی کنیم در نگرانی، رویدادهای آزارنده را مرور می‌کنیم و راه‌های اجتناب از آنها کنار بیاییم. این حل مساله یکی از فواید انطباقی نگرانی است چون ما را آماده می‌کند با وقایع مواجه شویم ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فیزیولوژی، مشاور گروهی، فشار روانی

چكيدهفصل دومادبیات پيشينه‌ پژوهش مقدمه: فصل‌حاضر در دو‌بخش تنظیم شده‌است. الف- مباني نظري كه در اين قسمت پیرامون اضطراب کودکی و اختلالهای اضطرابی در کودکان تخصیص یافته است بدین منظور مروری بر اضطراب، تعریف، طبقه ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago